An Lioft

‘S e drama air a dèanamh gun ullachadh a tha stèidhichte ann an lioft a tha seo. Tha eagal eadar-dhealaichte aig gach caractar. Tha iad uile a’ dèiligeadh leis an eagal nan dòighean fhèin. Eagal ro phutain, eagal ro fhuaimean àrda agus a bharrachd air a sin, eagal ro chleasaichean.

An Lioft is an improvised drama set in the confined space of a lift. Each character has their own fears to cope with. A fear of buttons, a fear of loud noises and most of all, a fear of clowns.