Bruadair a’ Fàs Fìor

Tha Bruadair a’ Fàs Fìor mu dheidhinn còignear dhaoine òga a tha ag iarraidh gun tèid gu math leotha. Air iomadh adhbhar chan eil seo a tachairt. Tha nighean ann a tha gam brosnachadh, a tha a’ toirt misneachd don h-uile duine aca. A bheil iad a’ ruigsinn na bruadaran aca? Thoir sùil gum faigh sibh a-mach.

Four people want to pursue their dreams but can’t for a number of different reasons. Kirsty, a motivator, encourages everyone to overcome their obstacles. Caitlin, a model, wants to be a dancer. Molly, an injured dance student, wants to dance. Rachel is an ordinary girl who wants to be different. Mark wants to be in a band, however is too shy.