Tapadh leibh, dràma!

Rinn sinn film airson a’ bhliadhna mu dheireadh againn san sgoil agus dràma a chomharrachadh. Tha tòrr spòrs air a bhith againn ann an dràma Ghàidhlig agus bha sinn airson sealtainn cho sònraicte ‘s a tha e air a bhith.

We created this film for our last year of school and drama. We have had so much fun in Gàidhlig drama and we wanted to show this and just how special it is.