Na chì na big, ‘s e nì na big

Tha dràma teaghlaich ann nuair a tha Seumas a’ briseadh a ghealladh pòsaidh nuair a tha a’ bhean ga ghlacadh le boireannach eile. Tha dragh air Chloe a-nis mu am mac, Thòmas, gun tèid esan mar athair. Rè seo tha Thòmas a’ dol gu luath mar athair le bhith a’ suirghe dithis charaid de pheathraichean aig an aon àm. Feumaidh gu bheil briseadh gheallaidhean ann an nàdar nan daoine.

Family drama ensues when Seumas breaks his marriage vows and is caught cheating with another woman by his wife. Chloe is now worried their son, Thomas, will turn out the same way as his lying father. Meanwhile Thomas is well on the way to following in his father’s footsteps by dating both of his sister’s best friends at the same time.