Na Taghaidhean a tha sinn a’ Dèanamh

Dè a’ bhuaidh a tha aig taghaidhean air ar beatha? Am mìll e thu no am bi thu nad dhuine nas fheàrr? Tha am film goirid seo a’ toirt sùil air beatha dhiofar dhaoine agus a’ bhuaidh a tha aig na taghaidhean a tha iad a’ dèanamh air am beatha anns an fharsaingeachd.

What impact do our choices have on our lives? Will it ruin you or make you a better person? This short film looks at the lives of different people and the impact their decision have on their lives in the long-term.