An Leabhar-Là Bhideo

‘S e deugaire a th’ ann an Alison, a’ clàradh a beatha air a fòn-làimhe. Chan eil innte ach nighean àbhaisteach ag aisling mu bheatha àbhaisteach a bhith aice. Ach, seo an trioblaid… chan urrainn dhi; tha daoine air a bhith ag obair oirre airson cho fad ‘s as cuimhne dhi. ‘S e an latha mu dheireadh de shaor-làithean an t-samhraidh a th’ ann agus tha i an dòchas gum bi rudan air atharrachadh thairis air an t-samhraidh, ach tha e soilleir nach eil. Tha am bhideo goirid seo a’ toirt sùil air beatha Alison tron leabhar-là bhideo aice, agus tha e a’ sealltainn a’ bhuaidh uabhasach a th’ aig burraidheachd a th’air cuid.

Alison is just a normal girl, recording her life on her phone. She dreams of having a normal life but that is not to be; people have been picking on her for as long as she can remember. It’s the last day of the school holidays, and she hopes things will be better on going back to school. They aren’t. In this collection of video diaries, we see bullying take its toll in the very worst way.