Cò thàinig a’ chèilidh oirnn ach…?

‘S e càraidean a th’ ann am Peppa agus Calum agus, mar sin, faodaidh Peppa innis do Chalum nuair a tha clann eile ag obair oirre anns an sgoil. An latha seo, nuair a tha trioblaid aig Peppa leis na buraidhean, tha cuideigin a’ nochdadh airson stad a chuir ris. Cò th’ ann ged-tà agus saoil an obraich e?

Peppa and Calum are friends and, because of this, Peppa tells Calum when she is getting bullied at school. This one day, when Peppa is troubled by the bullies, someone appears to help. Who is it though and will it work?